Belastingadviseur Alphen aan den Rijn

Vijzelman Fiscaal Advies

Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam

T:  020 - 799 73 00

E: info@vijzelman.nl

W: http://www.vijzelman.nl

 

Belastingadviseur in Alphen aan den Rijn helpt ondernemers bij al hun fiscale problemen

 

U hebt een bedrijf en u zoekt een belastingadviseur in Alphen aan den Rijn? Met mijn bedrijf Vijzelman Fiscaal advies help ik u graag.

Mijn naam is Paul Vijzelman. Als belastingadviseur, gevestigd in Alphen aan den Rijn en Amsterdam, verleen ik mijn diensten aan lokale ondernemers.

 

/files/30269/30268734

  

 

 

 

 

 

  

Belastingadviseur kan het tij keren

De meeste mensen beseffen pas dat zij een belastingadviseur in de arm hadden moeten nemen, als er problemen zijn.

Ze ontvangen aanslagen of dwangbevelen en ze kunnen geen kant meer op.

Maar als u mijn hulp inroept, kan ik met mijn kennis – wellicht – het tij voor u keren.

 

Conflicten met de belastingdienst

Belastingrecht is voor een groot deel bestuursrecht.

Conflicten met de belastingdienst, met de inspecteur of de ontvanger der rijksbelastingen, kunnen via een bezwaarschrift- en/of beroepsprocedure (bij de rechter) worden opgelost.

Ik behaal hierin goede resultaten.

 

Slagvaardigheid

U vindt bij mij een luisterend oor, een groot analytisch vermogen en dito slagvaardigheid.

Daarmee kan ik snel inzicht krijgen in uw problemen en in de stappen die ondernomen dienen te worden om tot oplossingen te komen. Dit geeft rust en zekerheid.

Vanzelfsprekend leg ik u de gang van zaken in normale taal uit, zodat u exact begrijpt wat er aan de hand is en wat we eraan kunnen doen.

 

Invorderingsproblemen

Ondernemers hebben vaak invorderingsproblemen met de ontvanger van de belastingdienst. Bij niet reageren volgen er dwangmaatregelen.

De ontvanger van de belastingdienst beschikt over vele vergaande wettelijke bevoegdheden, zoals dwangbevelen en zelfs executiebevoegdheid,

waaronder het leggen van bodem- of derdenbeslag. Voor ondernemers en/of hun partners kan dit buitengewoon vervelend zijn.

 

Tijdig fiscaal advies vragen

Het is dus aan te raden om tijdig fiscaal advies in te winnen en de belastingontvanger bij deze uitoefening van zijn bevoegdheden vóór te zijn.

In het geval dat we er niet uitkomen met de belastinginspecteur of de ontvanger, heeft uiteindelijk de rechter het laatste woord.

 

Onrechtmatig besluit

Het komt ook voor dat de belastingdienst zelf een onrechtmatig besluit heeft genomen, waarbij schade aan belastingbetalers wordt toegebracht.

In dat geval moeten we de fiscus zelf vragen en in de gelegenheid stellen om de onrechtmatigheid weg te nemen door een nieuw besluit te nemen.

Voor het vragen van schadevergoeding dient aan verschillende eisen te worden voldaan:

Het besluit van de overheid moet Onrechtmatigheid zijn, dit dient door de rechter te worden vastgesteld.

 1. Toerekenbaarheid, dat de onrechtmatige handeling kan worden toegerekend aan de overheid,
 2. Het relativiteitsbeginsel, dat wil zeggen dat de geschonden norm strekt tot de bescherming van de benadeelde tegen schade, zoals hij die heeft geleden,
 3. Dat er een causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige handeling en de gestelde schade,
 4. Schade, zowel materieel als immaterieel,  dat daadwerkelijk schade moet zijn  geleden die in aanmerking komt voor vergoeding,
 5. Dat de geleden schade niet aan het handelen van de benadeelde is toe te rekenen, de eigen schuld en de schadebeperkingsplicht.

Deze vereisten zijn de grondslag voor het recht op schadevergoeding.

Voorbeelden van feitelijk onrechtmatig handelen zijn:

 • Falend toezicht / niet handhaven,
 • Onjuiste toezegging,
 • Onjuiste, onvolledige en ontijdige informatie,
 • Onjuist handelen ter voorbereiding of uitvoering van een besluit.

Een ieder die meent door de overheid te zijn benadeeld kan de overheid aanspreken en aansprakelijk stellen, inclusief de belastingdienst en of de belastinginspecteur.

 

/files/30269/30268738

  

 

 

 

 

 

 

  

Net even scherper dan de belastingdienst

Als fiscaal adviseur heb ik iedere dag opnieuw te maken met aanpassingen van de wet.

Om u maximaal te kunnen adviseren en helpen, moet ik altijd net even scherper zijn dan de belastingdienst zelf.

Daarom school ik mij voortdurend bij aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Optimaal adviseren

Ik ben opgeleid in fiscaal, civiel en notarieel recht en heb aanvullende kennis opgedaan van het bestuursrecht, het ondernemingsrecht en het huwelijksvermogensrecht.

Deze combinatie is bij uitstek geschikt om u, als ondernemer, goed van dienst te kunnen zijn.

Dankzij mijn permanente (bij)scholing en mijn in vele jaren opgedane aanvullende vaardigheden ben ik in staat om alle fiscale handelingen te overzien en u optimaal te adviseren in kwesties als:

 • De risico’s en de valkuilen die er altijd zijn,
 • de ondernemingens(bestuur)aansprakelijkheden,
 • uitgebrachte dwangbevelen en exploten van gelegde beslagen op uw goederen zoals vastgoed evenals roerende goederen, denk hierbij aan de bedrijfsinventaris,  
 • bezwaarschrift- en beroepsprocedures. Deze procedures zijn met wettelijke waarborgen omkleed en bieden rechtsbescherming aan de burger en de ondernemer,
 • huwelijksvermogensrecht / het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk,
 • vastleggingen en overige oplossingen en waarborgen tussen u en de belastingdienst,
 • Het oprichten en adviseren van BV’s en Holdingconstructies.

En vanzelfsprekend ben ik lid van het Register Belastingadviseurs, een beroepsvereniging.

  

Zo min mogelijk betalen

Uiteindelijk komt het erop neer, dat de belastingdienst zoveel mogelijk van u wil innen, terwijl u zo min mogelijk wilt betalen.

Ik kan u bijstaan in uw privé- en uw zakelijke belangen, problemen tijdig signaleren en u ondersteunen bij alles wat met belastingen te maken heeft.

Belangrijk is dat de belastingdienst vele (dwang)mogelijkheden heeft om tot het uiterste te gaan om de opgelegde aanslagen in te vorderen. Voor ondernemers is dit een belangrijk aandachtspunt. Opgelegde aanslagen kunnen (veel)te hoog zijn vastgesteld. Hierdoor komt men nodeloos in de problemen.

/files/30269/30268723

   

 

 

 

 

 

 

Neem contact op

Hebt u direct een deskundig en betrouwbaar aanspreekpunt nodig als het gaat om belastingzaken?

 

Neem vrijblijvend contact op met Vijzelman Fiscaal Advies