Kringloop Langedijk

KRINGLOOP LANGEDIJK

DE MOSSEL 10-12

1723 HZ NOORD-SCHARWOUDE

0226-317877

WWW.KRINGLOOPLANGEDIJK.NL

KRINGLOOPLANGEDIJK@HETNET.NL

 

 

STICHTING KRINGLOOP LANGEDIJK

Stichting Kringloop Langedijk is een kleine organisatie die bestaat uit idealistische en 
gemotiveerde medewerkers. Momenteel bestaat de stichting uit 4 betaalde medewerkers
en ca. 15 vrijwilligers incl. de bestuursleden van de stichting.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 10 - 17 zaterdag: 10 - 16

Wat doen wij?

In samenwerking met Roele de Vries halen wij op woensdag en vrijdag oud papier op in Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Broek op Langedijk en St. Pancras. 

Tevens staat er op ons terrein een container waar particulieren zelf hun papier kunnen inleveren, hetgeen resulteert in een totaalopbrengst van ca. 1200 ton per jaar!!!! 

De Kringloop is een inzamelpunt voor o.a. oud ijzer en andere metalen. Deze materialen worden naar Bechthold IJzer- en Metaalhandel BV in Winkel gebracht. Ook wordt oud ijzer op afspraak opgehaald.

Voor het inleveren van lege flessen staat er op het terrein ook een glasbak.

Alle nog bruikbare huisraad, kleding, meubelen, audio en video apparatuur enz., kan op onze locatie worden ingeleverd.

Al deze materialen worden ook op afspraak opgehaald bij particulieren.
Nadat al de ingeleverde goederen en kleding zijn nagekeken en/of getest, worden de goederen opgeslagen. Daarna worden de goederen geprijsd en in de winkel verkocht.

Visie / Doelstelling

De doelstelling vanaf de oprichting van de stichting is vermindering van de afvalstroom. Volgens een onderzoek van TNO komt elke ton ingezamelde goederen overeen met een reductie van één CO²-ton.  Door hergebruik van deze goederen draagt de Kringloop bij aan het beperken van de klimaatverandering.

Lees meer over al onze andere doelstellingen

 

 

/files/23699/23698181

 Terug naar je LOKALE KOOPPLEIN.NL