Uitvaartvereniging Sint Barbara

Uitvaartvereniging Sint Barbara Langedijk

Contactpersoon: Mevr. A. Quax-Biersteker

Hofstraat 13

1723 MN Noord-Scharwoude

tel. 0226-314080

https://www.stbarbaralangedijk.nl

KIEZEN VOOR UITVAARTVERENIGING SINT BARBARA LANGEDIJK:

Kiezen voor een springlevende vereniging!

Ontstaan van de uitvaartverenigingen

Aan het begin van de vorige eeuw zorgden familie, buren en vrienden voor een waardige verzorging van de overledene.   Ook in Langedijk bestond deze traditie: burenhulp was vanzelfsprekend bij het overlijden van een familielid of goede bekende.

Niet iedereen echter had de middelen om op respectvolle wijze de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden. Er werd besloten om in verenigingsverband jaarlijks een klein bedrag te sparen zodat de leden van zo'n vereniging, ongeacht afkomst of inkomsten, op waardige wijze begraven konden worden. Deze solidariteitsgedachte vormt nog steeds de basis voor onze uitvaartvereniging.

Voordelen van het lidmaatschap van Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk

  • de nabestaanden krijgen persoonlijke begeleiding vanaf het moment van overlijden tot na de uitvaart.
  • onze uitvaartverzorgsters zijn thuis in Langedijk; zij werken volgens protocollen, maar zij kennen ook alle gebruiken en tradities van uw omgeving.
  • uw persoonlijke wensen staan centraal en u bent volkomen vrij in uw keuze voor o.a. aula, begraafplaats of crematorium.
  • u ontvangt gratis een dienstenpakket, waarvan de waarde bij een commerciële uitvaartorganisatie circa €1.100 zou bedragen.
  • een vereniging werkt zonder winstoogmerk; de kosten zijn dus zo laag mogelijk gehouden.
  • u heeft inspraak tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Dit zijn allemaal waardevolle zaken om invulling te geven aan een uitvaart volgens uw eigen wensen en ideeën.  Er is heel veel mogelijk, wanneer de uitvaart verzorgd wordt door de uitvaartvereniging, vaak meer dan u denkt.

 /files/26980/26979781 

Vereniging of verzekering?

Uitvaartverenigingen verzorgen uitvaarten en bieden hun dienstenpakket aan de leden tegen een zeer laag tarief. De rest van de kosten komt voor rekening van de nabestaanden of zou verzekerd kunnen worden via een verzekering die alleen geld uitkeert.

Uitvaartverenigingen worden bestuurd door vrijwilligers, maar werken met professionele uitvaartverzorgers en bedrijven.

Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die de uitvaart voor u regelen. Verzekeringsmaatschappijen werken op commerciële basis en rekenen hogere tarieven. Maar let op, er zijn verzekeringsmaatschappijen die de gehele uitvaart voor u regelen en u kunnen verplichten gebruik te maken van hun eigen uitvaartdiensten of crematorium.

Kiest u voor het lidmaatschap van Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk, dan kiest u voor een springlevende vereniging die midden in de lokale samenleving van Langedijk staat!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond en/of religie. Kinderen tot 16 jaar zijn gratis lid. Bij tussentijdse toetreding wordt inleggeld in rekening gebracht. Deze is afhankelijk van de leeftijd van het aspirant-lid. De lage jaarcontributie (€10,50 in 2017/2018) maakt het voor ieder mogelijk, toe te treden.

St. Barbara Langedijk wordt bestuurd door vrijwilligers , heeft een eersteklas eigen dragers gilde en werkt met gediplomeerde uitvaartverzorgsters. Zij besteden aan elk detail aandacht en nemen de nabestaanden zeer veel zorg uit handen.

St. Barbara Langedijk verzorgt de uitvaart, maar ù bepaalt hoe u de uitvaart geregeld wilt hebben. Op onze website kunt u een wensenformulier downloaden. Dit formulier biedt u een leidraad voor het vormgeven van uw uitvaart of die van een naaste.

Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk is opgericht op 1 mei 1924, heeft ca. 2.600 leden en vervult al meer dan 90 jaar een belangrijke functie in Langedijk.

Voor meer informatie en aanmelding

Raadpleeg www.stbarbaralangedijk.nl of bel onze penningmeester:

Mevr. A. Quax-Biersteker

Hofstraat 13

1723 MN Noord-Scharwoude

tel. 0226-314080

 

Of zend een e-mail naar: stbarbaralangedijk@gmail.com

 

Bij overlijden kunnen nabestaanden rechtstreeks contact opnemen met onze uitvaartverzorgster,

mevr. Lia Rezelman, tel. 06-53427129.

/files/26982/26981970      /files/26982/26981855

 

/files/23699/23698181 Terug naar je LOKALE KOOPPLEIN.NL