Stichting Langedijker Verleden

STICHTING LANGEDIJKER VERLEDEN

P/A HONDSDRAF 4

1724 TE OUDKARSPEL

   https://langedijkerverleden.nl/

     info@langedijkerverleden.nl

 

Binnenkort wordt deze pagina opgevuld met diverse informatie over en van Stichting Langedijker Verleden.

Deze historische vereniging doet o.a. onderzoek naar het verleden van Langedijk e.o.

Hierbij archiveren zij ook vele foto's welke veelal worden aangeleverd door particulieren.

/files/20035/20034616/files/20035/20034615 

Bestuursleden Stichting Langedijker Verleden:

Hans de Graaf (voorzitter)
Dick Zuiderbaan (secretaris)
Tanja Kuiper (penningmeester)
Ida Tauber-de Waard
Piet van Kleef (webmaster)
Frans Tromp
Jaap Plakman
Arie Kaan

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd