Loonkostenvoordelen (LKV), arbeidsbeperking, vacatures

Mogelijkheden voor werkgevers
Voor ons is het belangrijk dat werkzoekenden aan een baan geholpen worden. U als werkgever bent wellicht op zoek naar medewerkers of staat er voor open om een stageplek aan te bieden aan een werkzoekende. Hieronder leest u informatie over de mogelijkheden die wij hiervoor bieden. Naast deze bestaande mogelijkheden is het soms noodzakelijk om maatwerk te leveren. Wij komen graag met u contact om te bespreken wat in uw geval de meest passende oplossing is.

Proefplaatsing
Voordat een werkzoekende in dienst wordt genomen bij een werkgever kan er een proefplaatsing worden afgesproken. Tijdens de proefplaatsing gaat de werkzoekende kosteloos aan de slag met behoud van bijstandsuitkering en wordt beoordeeld of de werkzoekende voldoende geschikt is voor de vacature en of de persoon binnen uw bedrijf past. Het doel van een proefperiode is dat de werkzoekende na afloop van de proefplaatsing een arbeidscontract van minimaal zes maanden krijgt. Afhankelijk van de werkzoekende en zijn of haar werkervaring wordt de duur van de proefperiode vastgesteld.

Werkstage
Ons streven is om zoveel mogelijk werkzoekenden naar een werkstage te begeleiden. Wij vinden dit de beste manier van re-integreren. Tijdens een werkstage werkt een werkzoekende, gedurende een periode van maximaal drie maanden, met behoud van bijstandsuitkering bij een reguliere werkgever die niet direct een vacature heeft. Deze periode kan in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld langdurige ziekte) met een periode van maximaal drie maanden verlengd worden. Het doel van een werkstage voor een werkzoekende is het opdoen van werkervaring en het oriënteren op het werkveld. De werkzoekende heeft op deze manier weer de kans om recente werkervaring op te doen en toe te voegen op zijn/haar CV.

Contact
Wilt u meer informatie over bovenstaande regelingen of zit u erover na te denken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager Annika van der Werf, 0593-539279 of per mail via a.vanderwerf@middendrenthe.nl.

Plaatsingssubsidie
Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor een plaatsingssubsidie wanneer u een werkzoekende in dienst neemt die een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente en die voldoet aan één van de volgende eisen:

minimaal een jaar aaneengesloten een werkloosheidsuitkering (WW, Participatiewet, IOAW of IOAZ) direct voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever die de plaatsingssubsidie aanvraagt;
alleenstaande ouder met minimaal één kind jonger dan 12 jaar;
50 jaar of ouder;
niet beschikken over een startkwalificatie (Havo, Vwo of Mbo 2 diploma) en;
niet behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie conform de Participatiewet.
Bedragen werkgever
Als u een werkzoekende een arbeidscontract aanbiedt waarmee de werkzoekende een inkomen heeft boven bijstandsniveau dan gelden onderstaande bedragen:

bij een arbeidscontract van minimaal één jaar geldt een subsidie van max. €5.000,;
bij een arbeidscontract van minimaal een half jaar geldt een subsidie van max. €2.000,-.

Als u een alleenstaande ouder een arbeidscontract van minimaal 18 uur aanbiedt gelden onderstaande bedragen:

bij een arbeidscontract van minimaal één jaar geldt een subsidie van max. €2.500,-;
bij een arbeidscontract van minimaal een half jaar geldt een subsidie van max. €1.000,-.
Bedragen uitzendbureau
Voor uitzendarbeid geldt dat het uitzendbureau een subsidie van €1,00 per gewerkt uur met een maximum van €2.000,- voor een maximale periode van twaalf maanden kan krijgen. De bedragen zijn inclusief BTW.

Loonkostenvoordelen (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Bent u direct na uw uitkering gaan werken bij een nieuwe werkgever of bent u herplaatst bij uw huidige werkgever? En valt u onder een van de 4 doelgroepen? Dan kan uw werkgever het LKV aanvragen via de loonaangifte. Uw werkgever heeft wel een kopie van uw doelgroepverklaring LKV nodig om het LKV aan te vragen.

Vraag daarom eerst een doelgroepverklaring LKV aan. U doet dit bij het UWV of bij uw gemeente. Als u onder een van de doelgroepen valt, dan kunt u deze vanaf 1 januari 2018 aanvragen. Komt u bij een nieuwe werkgever in dienst? Dan kunt u de doelgroepsverklaring LKV al 1 maand voor de ingangsdatum van uw nieuwe dienstverband aanvragen.

Behoor ik tot een van de doelgroepen van het LKV?
Vanaf 1 januari 2018 kunt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen, als u onder een van deze 4 doelgroepen valt:

doelgroep oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan mag uw werkgever het LKV vanaf het begin van uw dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar. Dit doet hij via de loonaangifte.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan uw werkgever het LKV aanvragen.

Hoe vraag ik een doelgroepverklaring LKV aan?
Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente.

Ontvangt u een uitkering van UWV en valt u onder een van de 4 doelgroepen? Dan kunt u de doelgroepverklaring bij het UWV aanvragen. U dient de doelgroepverklaring binnen 3 maanden nadat u aan het werk bent gegaan of bent herplaatst aan te vragen.

Meer informatie over de LKV kunt u vinden op https://www.uwv.nl/werkgevers.

Arbeidsbeperking
Wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidshandicap en behoort tot de doelgroep van de BaanAfspraakBanen (BAB), dan heeft u recht op onderstaande voorzieningen:

Loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie wordt vastgesteld aan de hand van een loonwaardemeting. Als tijdens deze meting blijkt dat een werknemer een loonwaarde van bijvoorbeeld 70% heeft (en dus zelfstandig 70% van het WML kan verdienen), vergoedt de gemeente de overige 30% samen met het vakantiegeld en de overige werkgeverslasten.

Mobilitietsbonus arbeidsgehandicapten
Dit is een premiekorting waar u als werkgever aanspraak op kan maken indien iemand met een arbeidshandicap in dienst wordt genomen. Voor een arbeidsgehandicapte werknemer die behoort tot de doelgroep banenafspraak bedraagt de premiekorting maximaal €2000,- op basis van een dienstverband van 36 uur.

Jobcoach
Een werknemer met een BAB-indicatie heeft extra begeleiding op de werkvloer nodig. Dit kan gedeeltelijk voor u worden weggenomen door de inzet van een jobcoach. Een jobcoach is voor u als werkgever, kosteloos.

No-risk polis
Een werknemer met een BAB-indicatie heeft meer kans om ziek te worden. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever voor deze werknemer een Ziektewetuitkering van het UWV kan krijgen als hij/zij ziek wordt.

Contact
Wilt u meer informatie over bovenstaande regelingen of zit u erover na te denken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Dan kunt u contact opnemen met onze accountmanager Annika van der Werf, 0593-539279 of per mail via a.vanderwerf@middendrenthe.nl.

Vacatures
Indien u een vacature heeft dan kunt u deze bij ons melden. Onze accountmanager zal vervolgens contact met u opnemen om helder te krijgen naar wat voor kandidaat u precies op zoek bent. Vervolgens zullen wij kijken of we kandidaten hebben die passend zouden kunnen zijn voor uw vacature en bij uw organisatie.

Voor meer informatie zie ook:
http://www.middendrenthe.nl/website/!suite86.scherm0325?mPag=7087&mNch=9865998

Prijs te hoog? Doe een bod

LET OP! Na verzending ontvang je een e-mail waarmee je de bieding dient te activeren.
Je bod €
E-mail