Agrarisch aankoopmakelaar in Noord en Midden Nederland

AgriPlaza: Agrarisch aankoopmakelaar in Noord en Midden Nederland

Agrarisch Aankoopmakelaar
U wilt uw agrarisch bedrijf uitbreiden, verplaatsen, inbrengen in een maatschap of een ander agrarisch bedrijf overnemen. Wat is een goede locatie? Wat zijn de vraagprijzen? Hoe wordt dit fiscaal geregeld? Waar moet ik verder rekening mee houden?

Als agrarisch NVM-makelaar kunnen wij deze en andere vragen voor u beantwoorden. Of het nu een akkerbouwbedrijf is, een melkveehouderij, een paardenhouderij, pluimveebedrijf, tuinbouwbedrijf, varkenshouderij of een bedrijf voor vleeskalveren. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en weten de weg bij de gemeente. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u van advies voorzien over uw mogelijkheden. Agriplaza is dé agrarisch aankoopmakelaar die u ondersteund in al deze zaken.
Een agrarisch bedrijf kopen doet u in zes stappen.
Stap 1: Aanbod
Het aanbod van agrarisch onroerend goed is divers. Wij kunnnen u helpen bij het bepalen van uw keuze. We stellen samen met u een programma van eisen op en zetten de fiscale en juridische mogelijkheden voor u op een rij. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen wij een goede selectie maken uit het actuele aanbod. Uw kans om snel een geschikt agrarisch object te kopen neemt dus aanzienlijk toe. U kunt natuurlijk ook zelf zoeken. Op fundalandelijk.nl vindt u namelijk het grootste aanbod van agrarisch en landelijk onroerend goed, en losse percelen grond.

Stap 2: Vergunningen
Bij de start of uitbreiding van uw agrarisch bedrijf vormt het aanvragen van tal van vergunningen een belangrijk uitgangspunt. Het is ook belangrijk dat de juiste bestemming aanwezig is of wordt verkregen. Al met al neemt dit deel een behoorlijk tijd in beslag. Als agrarische en landelijke NVM-makelaar kunnen wij u deskundig adviseren, zodat dit traject niet lager duurt dan nodig.

Vergunningen

Bij de start of uitbreiding van uw agrarisch bedrijf vormt het aanvragen van tal van vergunningen een belangrijk uitgangspunt. Zo dient er in de meeste gevallen een milieu- en bouwvergunning te worden aangevraagd. De vergunningaanvragen moeten vaak worden voorzien van tal van onderzoeken, zoals bodemonderzoek, geluidsonderzoek en luchtkwaliteitsonderzoek. Bij bedrijfsontwikkeling moet van overheidswege steeds vaker rekening worden gehouden met de natuur. Nederland heeft 162 unieke natuurgebieden. Deze gebieden horen bij het Europese netwerk Natura 2000. De aanwezigheid van deze gebieden kan gevolgen hebben voor het ontplooien van uw bedrijfsactiviteiten. Vanaf 1 oktober 2010 wordt de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Daarmee zou het mogelijk moeten worden om alle benodigde vergunningen bij het bevoegd gezag tegelijk aan te vragen.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen geven aan welke (bedrijfs)activiteit op een bepaalde locatie in een gemeente of provincie toegestaan is. Het is belangrijk dat de juiste bestemming aanwezig is of wordt verkregen. Soms is herziening, wijziging of vrijstelling van het bestemmingsplan aan de orde. De agrarische en landelijke NVM-makelaar kan u hierin deskundig adviseren.

Reconstructie & Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s)

Teneinde de economische concurrentiepositie van Nederland te versterken zijn er in ons land landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen. Daarbij wordt gestreefd naar bundeling van niet-grondgebonden en/of kapitaalintensieve landbouw in landbouwontwikkelingsgebieden. In deze landbouwontwikkelingsgebieden wordt ruimte geboden voor ‘nieuwvestiging’ en uitbreiding van bedrijven in een specifieke sector of een combinatie van sectoren, waarbij het zowel om agro-gerelateerde bedrijven als om bedrijven uit de agrokolom gaat. Het ruimtelijk beleid is erop gericht om de kracht van de bestaande landbouwontwikkelingsgebieden te versterken en de daarvoor benodigde ruimte te behouden.

Stap 3: Bezichtiging
Als u een keuze hebt gemaakt uit het aanbod, dan regelen wij een bezichtiging voor u. Zo kunt u zelf alles goed bekijken en er zeker van zijn dat het agrarisch object aan al uw wensen voldoet. We informeren u over de onderhoudsstatus, de kosten, het energieverbruik, het bestemmingsplan en toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Ook krijgt u informatie over planologische ontwikkelingen in de regio. Voldoet het agrarisch object niet aan uw wensen? Dan zoekt hij voor u verder.

Stap 4: Acceptatie
Besluit u het agrarisch object te accepteren? Dan moet het nodige worden geregeld. Wij controleren het agrarisch object en stellen een inspectierapport op. U hebt dan meteen een duidelijk overzicht van de staat waarin het object verkeert. Tevens kunnen wij een analyse voor u opstellen op met het oog op de toekomst en het groeipotentieel. Ook het wel of niet inschakelen van een bouwkundige specialist voor nader onderzoek wordt bekeken evenals de bestaande milieuvergunningen.

Stap 5: Onderhandelingen
U wilt het onroerend goed kopen, maar is de vraagprijs wel reëel? Met AgriPlaza hebt u een echte expert in huis. Als agrarisch taxateur hebben wij ervaring met het bepalen van de juiste waarde. Bovendien beschikken wij over kwalitatief goede informatie uit de NVM-database voor agrarisch en landelijk vastgoed. Hier zijn alle NVM-agrarisch makelaars op aangesloten. Zo weten wij wat het aanbod, de looptijd en de marktwaarde is van vergelijkbaar onroerend goed in de regio. Hierdoor kunnen wij u van een goed advies voorzien over de juiste biedingsstrategie, zodat u niet teveel betaalt.

Stap 6: Koopovereenkomst
Wanneer u en de (ver)koper overeenstemming bereiken over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Voor de koopovereenkomst nemen wij het meest recente model van de NVM Koopakte Agrarisch & Landelijk Vastgoed als basis. Uw agrarisch NVM-makelaar informeert u uitgebreid over uw rechten en plichten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Agrarisch aankoopmakelaar in Noord en Midden Nederland
Agriplaza is werkzaam als aankoopmakelaar in de noorderlijke provincies en in midden Nederland. In de provincies: Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben wij makelaars die uitsluitend toegewijd zijn aan deze streek. Niet alleen zijn deze provincies het werkgebied van deze makelaar, maar onze makelaars hebben ook binding met deze streek.

AgriPlaza, uw bedrijf in vertrouwde handen!


AgriPlaza Makelaars
Industrieweg 4 f
9482 TT Tynaarlo
(0592) 54 54 51
info@agriplaza.eu

www.agriplaza.eu | www.agriplazamooiwonen.nl
  • Prijs n.o.t.k.
  • Datum plaatsing 04-05-21
  • Adverteerder AgriPlaza Makelaars
  • Type aangeboden
  • Adverteert sinds 16-04-2020
  • Plaatsnaam Midden-Drenthe
  • Telefoon 0592-545451
  • Bekeken 70 x
  • Snelcode info 23058431

Prijs te hoog? Doe een bod

LET OP! Na verzending ontvang je een e-mail waarmee je de bieding dient te activeren.
Je bod €
E-mail
Verzekeren