YY Texel bekendmakingen gemeente

Gemeente Texel
Postbus 1
1790 AA  Den Burg

Tel. 14 0222

of klik hier om een e-mail te sturen

logo gem texel

 Welke bekendmakingen kunt u hier verwachten? Eigenlijk alles wat de gemeente aan u te melden heeft. Dat kan variëren van aangevraagde en verstrekte (bouw-) vergunningen tot het weekrooster van de vuilnisophaaldienst en de openingstijden van “de Hamster”.  

Met één klik op de knop kunt u live meekijken naar het beeldverslag van de raadsvergadering of kunt u de samenstelling van de gemeenteraad en/of van het college van B&W opzoeken. Natuurlijk vindt u ook formulieren waarmee u u een verhuizing kunt doorgeven, kunt u reisdocumenten aanvragen, of het Texels parkeervignet.

Het indienen van een klacht, het doorgeven van gevonden en verloren voorwerpen, u wilt grof vuil laten ophalen, of u wilt weten wanneer het gemeentehuis geopend is, het is hier straks allemaal terug te vinden op de meest gemakkelijke manier.

Zelfs uw trouwdatum kunt u hier via een formulier vastleggen. Bestemmingsplannen van alle dorpen op Texel èn het buitengebied kunt u inzien, de regelingen bijzondere bijstand van de gemeente Texel, en u vindt hier straks alle formulieren die u nodig hebt, zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister, of een afschrift van uw geboorte- of huwelijksakte. Zelfs een ‘bewijs van in leven zijn’ (dit bestaat echt, is soms nodig bij een pensioen-aanvraag) kunt u hier binnenkort regelen. En niet te vergeten de papieren die u soms nodig hebt voor het rijden en parkeren op Texel: het al eerder genoemde parkeervignet, zowel de aanvraag als de wijziging (indien u een andere auto heeft), een ontheffing van een inrijverbod, of een bij het groot-rijbewijs behorende verklaring voor beroepschauffeurs.

Tenslotte kunt u hier ook meldingen doen: losse stoeptegels, beschadigde straten, defecte lantaarnpalen, kapotte speeltoestellen in de speeltuin, kortom een melding van allerlei gevaarlijke of lastige situaties in uw eigen woon- of leefomgeving. De gemeente is blij met iedere melding en zal indien nodig de situatie herstellen of aanpassen.