ZZ actievoorwaarden 10 jaar

Koopplein.nl BV

Postbus 63


1790 AB  DEN BURG


0222-322516


jos@koopplein.nl


www.koopplein.nl/texel

 

Koopplein.nl bestaat 10 jaar!

1 – Koopplein.nl verloot per dag een aantal kortingsbonnen onder de plaatsers van een nieuwe rubrieksadvertentie op haar website. Dit geldt voor particuliere en zakelijke rubrieksadvertenties. Advertenties die (automatisch) herplaatst worden doen niet mee aan de actie. De actieperiode loopt van vandaag t/m 31-12-2015.

2 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie.

3 – De winnaars ontvangen per e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

4 – Over de uitslag en toekenning van de kortingsbonnen kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Koopplein.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de kortingsbon niet is ontvangen door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen.

7 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. Koopplein.nl mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld conform haar privacybeleid.

8 –Binnen enkele dagen na de plaatsing van de winnende advertentie zal de gewonnen prijs per e-mail aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.

9 – Koopplein.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.

10 – Koopplein.nl is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Koopplein.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal door Koopplein.nl op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

11 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Koopplein.nl zal zo spoedig mogelijk reageren op ontvangen contactformulieren.

12 – In sommige gevallen zijn Aanvullende Voorwaarden van toepassing; deze zijn afhankelijk van de soort kortingsbon. Indien Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn, staan deze vermeld op de gewonnen kortingsbon.