Koopplein Bommelerwaard

Voor vragen of opmerkingen betreffende je lokale Koopplein kun je contact opnemen met:

Koopplein Bommelerwaard
Uitgever: Koopplein Bommelerwaard
Contactpersoon: Vincent van Schutterhoef

Telefoon: 06 1966 8547
E-mail: bommelerwaard@koopplein.nl
Kamer van Koophandel, nr.: 60110864
BTW-nummer: 1700.80.493-B01