Tips

Hier vind je een aantal tips over hoe je het meest effectief kunt adverteren op Koopplein.nl.

Herkenbaar is vertrouwder
Koopplein.nl geeft de mogelijkheid om je (persoonlijke) profielfoto en je social media accounts (zoals Facebook) aan je Koopplein-profiel te koppelen. Hierdoor ben je niet meer anoniem voor potentiële kopers. Dit zal het vertrouwen in jou en hiermee in je product sterk doen toenemen. Wanneer je inlogt in je persoonlijke beheeromgeving, kun je deze gegevens aanvullen in het tabblad 'Persoonlijke gegevens'. 

Social media; Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc.
Stel ook je persoonlijke netwerk op de hoogte van je advertenties en plaats deze gratis door via de door jouw gewenste social mediasites. Rechtsonder in iedere rubrieksadvertentie vind je de buttons om advertentie(s) eenvoudig en snel te delen.


Omschrijving product of dienst
Zorg voor een korte en bondige omschrijving. Maak een aantrekkelijke, maar realistische beschrijving van wat je wilt verhandelen. Beperk het gebruik van hoofdletters in je advertentie. Kapitalen vergroten weliswaar de opvallendheid, maar de leesbaarheid van de advertentie wordt minder goed.

Google
Om beter te worden gevonden via zoekmachines als Google is het belangrijk dat je aandacht besteedt aan de titel (vette kopregel) van de rubrieksadvertentie. Probeer deze zoveel mogelijk te laten aansluiten op de te verwachten zoekopdracht.
LET OP! De titel mag niet meer dan zestig karakters bevatten en moet de inhoud van de advertentie weergeven.

Prijsstelling
Vermeld bij voorkeur een (vraag)prijs van je product of dienst. Het is voor de hand liggend: hoe scherper de prijs van je product of dienst, des te eerder heb je verkoopresultaat. Voorkom echter te lage (vraag)prijzen, dit werkt vermoedens van fraude of oplichting in de hand. Op diverse websites kun je je oriënteren omtrent een reële prijs voor jouw product of dienst.

Foto vergroot kijkdichtheid
Ervaring heeft uitgewezen dat advertenties voorzien van één of meer foto's veel beter worden bekeken dan advertenties zonder foto. Zorg voor heldere foto's in het juiste formaat (max. 5 Mb, min. 400 x 300 pixels), zodat een potentiële koper gemakkelijker kan beslissen; heb je niet direct een foto beschikbaar, dan kun je deze later toevoegen aan de advertentie.

Taalfouten voorkomen
Om taalfouten te voorkomen kun je de tekst eerst maken in een tekstverwerker met spellingcontrole (bijv. Word) en daarna kopiëren naar het advertentieformulier.

Plaats in de juiste rubriek
Bedenk goed in welke rubriek de meeste potentiële kopers jouw product of dienst zouden gaan zoeken; plaats je de advertentie in een 'onlogische' rubriek, dan zal deze aanzienlijk minder bekeken worden.

Print gratis A4-posters
Na het plaatsen van je advertentie biedt Koopplein.nl de mogelijkheid om gratis en snel A4-posters te printen van je advertentie. Bevestig deze posters op een opvallende plaats en verhoog hiermee de aandacht voor je product. De poster verschaft op duidelijke wijze de informatie die in eerste instantie nodig is voor kandidaat kopers. Ook is aangegeven onder welke unieke zoekcode het product is te vinden op de website. Door gebruik te maken van de A4-posters gaat er geen kans en geen tijd meer verloren.
Ga naar 'Mijn Koopplein' en blijf op het tabblad 'Geplaatst'. Om de A4-poster te printen hoef je alleen een keer te klikken op het 'printer icoon' in de kolom 'Poster'. 

Fraude en oplichting
Wij adviseren je bij gerede twijfel over frauduleuze praktijken of oplichting hiervan melding te doen bij Koopplein.nl. Je kunt dit aangeven via e-mail of een klacht indienen. Indien wij fraude of oplichting vermoeden, wordt de betreffende advertentie zo spoedig mogelijk verwijderd van onze website. In ernstige gevallen en/ of in geval van veelplegers zullen wij tevens aangifte doen bij justitie.

Koopplein.nl is niet aansprakelijk voor fraude en oplichting die plaatsvindt via haar website. Koopplein.nl heeft uitsluitend een technisch faciliterende rol tussen koop en verkoop. Lees voor meer informatie onze rubriek 'Veilig handelen'.

/files/25198/25197585/files/25198/25197587