Doelstelling

Doelstelling Koopplein.nl
Het doel van Koopplein.nl is een gratis, lokaal en professioneel digitaal platform te bieden aan particulieren, (non-profit) stichtingen en verenigingen. Op eenvoudige wijze, veilig en snel kopen en verkopen binnen een vertrouwde omgeving. Door het lokale karakter worden risico's op (internet)-oplichting tot een minimum beperkt. Kortom, Koopplein.nl biedt alleen de voordelen van digitaal handelen en is ambassadeur voor de lokale- en circulaire economie.

Voor een beter milieu
Koopplein.nl stimuleert op duurzame wijze het hergebruik van goederen. Direct gevolg hiervan is dat de afvalstroom vermindert en het grondstofgebruik voor productie en distributie wordt afgeremd. Door het lokale karakter van Koopplein.nl vinden kopers en verkopers elkaar dichtbij. Hierdoor behoren het maken van lange reistijden of het ongezien laten versturen van goederen tot het verleden. Dit komt ook het milieu en de portemonnee ten goede.

Veilig en vertrouwd
Koopplein.nl is er van en voor de inwoners van een voor hen bekend gebied. Veelal geldt hier de regel 'ons kent ons'. Door de relatief kleine onderlinge afstanden is een afspraak voor bezichtiging snel gemaakt. Wat je ziet is wat je krijgt. Pas als de koper overtuigd is van 'zijn koop', zal hij de overeengekomen prijs direct en contant voldoen. Boter bij de vis! Beide partijen zijn op deze manier verzekerd van een correct afgesloten deal zonder risico's.

Adverteren zonder afval
Door de sterke centralisatie van lokaal particulier verkeer is Koopplein.nl een uitgelezen medium voor het lokale MKB. Zij kan zich op een voordelige en unieke wijze tussen haar directe doelgroep presenteren. Geen milieubelastend en geldverslindend papierverbruik meer voor reclamedoeleinden. De advertentie-boodschap op Koopplein.nl is altijd actueel door de snelle wisselmogelijkheden en linkopties. Bovendien hebben bezoekers van Koopplein.nl altijd een koopintentie.
/files/25199/25198174

/files/25199/25198175